Concurs fotografie A.S.C.O.R BRAŞOV 2016

A.S.C.O.R BRAŞOV vă invită să participaţi la un concurs de fotografie cu tema ”Peisaj rural”.

Mai jos aveţi explicat şi un regulament referitor la acest concurs.

Succes tuturor participanţilor.

 

                                                                   CONCURS DE FOTOGRAFIE

                                                                               ”Peisaj rural”

                                                        Ediția a II-a, 10 august – 10 octombrie 2016

                                                           Regulamentul concursului de fotografie

 

   1. Organizare:

 

 1. Concursul este organizat de ASCOR Brașov (Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români – filiala Brașov) denumit în continuare "organizator".
 2. Concursul se desfăşoară on-line pe www.facebook.com/ascorbv/ și http://ascorbrasov.ro/.
 3.  La concurs poate participa orice tânăr cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani, împliniți la data de start a concursului (10 august 2016).

 

  2. Tema şi perioada de desfăşurare a concursului:

 

 1. Tema concursului este: “Peisaj rural”
 2. Calendarul desfăşurării concursului: 
   
  1. 10 august – 10 octombrie : înscrierea fotografiilor
  2. 11-20 octombrie: Jurizare
  3. 25 octombrie: Afişarea listei nominalizaților (3 persoane)
  4. Aflarea marelui câștigător + Premierea: vor avea loc în cadrul unui eveniment separat (Zilele Porților Deschise) organizat de ASCOR Brașov în luna noiembrie (data finală, va fi comunicată de organizatori în timp util). Tot atunci va fi creată o expoziție cu toate fotografiile înscrise în concurs.

 

3. Înscrierea fotografiilor:

 

 1. Fiecare utilizator poate înscrie o singură fotografie în cadrul concursului. Vor fi descalificaţi utilizatorii ce încearcă să introducă în concurs mai multe fotografii. Odată cu înscrierea fotografiei, participantul este de acord ca aceasta să fie publicată pe pagina de Facebook a organizatorului (www.facebook.com/ascorbv/) și pe website-ul acestora (www.ascorbrasov.ro/) , în galeria concursului.
 2. Pentru a putea fi înscrisă în concurs fiecare fotografie va trebui să fie trimisă la adresa de email: ascor_bv@yahoo.com . De asemenea, fotografia trebuie să fie în format JPG (cu extensie .jpg sau .jpeg).
 3. Fiecare fotografie înscrisă în concurs trebuie aprobată de către organizatori înainte ca aceasta să fie afişată în galeria concursului. În momentul aprobării utilizatorul va primi un email de confirmare ce va conţine inclusiv linkul unde poate fi vizualizată.
 4. Fotografiile înscrise vor putea fi editate (postprocesate) astfel: luminozitate, contrast, saturaţie, nivele de culoare şi crop. Nu se pot adăuga sau elimina elemente din imagine. Nu sunt acceptate lipirea sau suprapunerea mai multor fotografii (colajul). Orice alt procedeu de procesare în afară de cele enumerate mai sus va duce la descalificarea imaginii respective.
 5. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza înscrierea fotografiilor în concurs care conţin semnătura, data, rama sau alte însemne grafice pe imagine.
 6. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza înscrierea fotografiilor ce aparţin utilizatorilor anonimi (sau care nu au furnizat la înscriere numele real şi o adresă de e-mail validă).
 7. Participantul declară în mod implicit prin înscrierea imaginii în concurs că este deţinătorul drepturilor de autor asupra acesteia şi îşi asumă toate consecinţele legale în cazul în care se dovedeşte că nu deţine drepturile intelectuale asupra fotografiei. Concurentul este unic responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării cu fotografii la acest concurs. De asemenea, în cazul în care utilizatorul nu este deţinătorul drepturilor de autor asupra fotografiei acesta nu va primi premiul stabilit şi va fi descalificat.
 8. Fotografiile înscrise trebuie să fie originale, realizate de concurenţi.  Organizatorul concursului nu îşi poate asuma răspunderea pentru nici o fotografie însuşită în mod ilegal de către concurenţi.  
 9.  Nu vor fi acceptate în concurs fotografii ce conţin sau instigă la orice formă de violenţă sau au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen. Totodată, nu vor fi acceptate imagini ce conţin publicitate, materiale promoţionale sau sigle/branduri vizibile.
 10. Organizatorul concursului poate refuza înscrierea unei fotografii în concurs dacă aceasta nu respectă condiţiile din regulament, fără a-şi justifica decizia.
 11. Drepturile asupra imaginilor înscrise în concurs aparţin autorilor acestora.
 12. Datele personale ale concurenţilor vor fi folosite doar pentru desfăşurarea logistica firească a concursului.
 13. Organizatorul concursului nu îşi poate asuma în nici un fel responsabilitatea în cazul în care terţe părţi vor descărca / utiliza materialele de pe site-ul concursului sau din alte surse.
 14. Înscrierea în concurs implică acordul autorului ca materialele participante realizate de acesta să poată fi folosite de către organizatori pe site-ul propriu (afişarea imaginilor înscrise în galeria concursului şi nu numai!), sau în scopul promovării concursului.
 15. În cazul în care vârsta concurentului este sub 18 ani (este minor), participarea la concurs este condiţionată de acordul părintelui sau tutorelui legal conform legislaţiei. Astfel răspunderea pentru fotografiile transmise precum şi pentru orice consecinţe ce ar putea decurge din participarea la acest concurs va reveni părintelui sau tutorelui legal.

           

4. Premile acordate:

 

 1. Concursul va avea un singur premiu: Premiul Juriului
 2. Fotografia câştigătoare a Premiului Juriului va fi aleasă de către juriu, dintre imaginile participante la concurs, aprobate şi vizibile pe pagina concursului.

 

  5. Jurizare

 

 1. Jurizarea va fi făcută de către juriul ales de organizatorul concursului, prin persoana/persoanele desemnate de acesta.
 2. Decizia alegerii fotografiei câştigătoare pe baza juriului va fi definitivă, irevocabilă şi nu va trebui justificată.
 3. Jurizarea va fi făcută de către membrii Comitetului de Conducere ASCOR Brașov.

 

      6. Premiile oferite şi modalitatea de livrare a acestora

 

 1. Premiul Juriului: o baterie externă.
 2. Premiul va fi livrat/ridicat de la sediul ASCOR Brașov de către câştigător (dacă acesta se află în Brașov). În cazul în care câştigătorii nu au domiciliul în Brașov se poate opta pentru trimiterea premiilor prin curier. Costurile de transport cad în sarcina câştigătorului.

 

7. Prevederi finale

 

 1. Imaginile care nu respectă prevederile din acest regulament vor fi excluse din concurs. 
 2. Prin înscrierea şi participarea la acest concurs, concurentul declară că a citit şi este de acord cu acest regulament.
 3. Organizatorul concursului îşi rezervă dreptul de a aduce modificări acestui regulament oricând şi ori de câte ori este necesar, fără nici o obligaţie şi fără o înştiinţare în prealabil.
Image: